Електротехника

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: (IV степен образовања) електротехничар рачунара – IV степен електротехничар процесног управљања – IV степен (III степен образовања) Електромонтер мрежа и постројења – (ДУАЛНО)ЕЛЕКТРИЧАР  (ДУАЛНО) У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације и завршетак започетог школовања, полазници...

Машинство и обрада метала

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: (IV степен образовања) машински техничар мерне и регулационе технике – IV степен (III степен образовања) бравар-заваривач (ДУАЛНО) (нови профил од шк 2014/15) – III степен оператер машинске обраде (нови профил од шк 2018/19) – III степен...

Економија, право и администрација

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: (IV степен образовања) економски техничар – I V степен финансијски администратор (нови профил од шк 2014/15) – IV степен У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације и завршетак започетог школовања, полазници се могу определити за неки...

Трговина, угоститељство и туризам

У ову групу спадају послови у трговини, угоститељству и туризму. Ради се у трговачким кућама и представништвима, у продавницама, у туристичким агенцијама, хотелима, ресторанима итд. У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: трговац--(нови профил од шк 2018/19) – III степен Шта је важно...

Друштвене мреже

Приручник за наставу

Пријатељи школе

Заједница школа

Министарство

Корисни сајтови