Трговац

(30 ученика) –трогодишње образовање

Продаје различите врсте робе. Kупце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе. Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар. Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Трговац може радити као продавац.

Бави се пласирањем производа на одговарајућем тржишту, успоствља контакте са потенцијалним муштеријама и презентује производ у најбољем светлу и повољним условима за купопродају.

Вештине које су неопходне код овог заната јесу елоквентност, а поред тога и позитивне карактерне особине, љубазност, искреност и остали фини манири.

Продавац (трговац) мора да има сигуран и одлучан став и да уме да освоји поверење потенцијалне муштерије у што краћем временском року. Продавац раздужује и задужује робу и сортира је приликом преузимања. Особа која се бави овим послом води рачуна о складиштењу робе као и њеној испоруци. Овај посао захтева константну покретљивост, а пожељна је и одређена физичка спремност.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/5 Недељна/годишња нормаII /5 Недељна/годишња нормаIII/5 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1052/702/64
СТРАНИ ЈЕЗИК2/702/701/32
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/702/702/64
МАТЕМАТИКА2/702/701/32
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+70  
ИСТОРИЈА2/70  
ХЕМИЈА1/35  
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  1/32
ГЕОГРАФИЈА  1/32
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  1/32
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА (изборни предмет)1/351/35 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  1/32 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   
ОСНОВИ ТРГОВИНЕ3/105  
ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА2+2/70+7070+70 
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА0+2/0+70  
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ2/702/70 
ОСНОВИ ПОСЛОВАЊА У ТРГОВИНИ 3/105 
МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ 3/105 
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ  2/64
НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА  2+2/64+64
ПСИХОЛОГИЈА ПОТРОШАЧА  2/64
ПРЕДУЗЕТНИШТВО  0+2/0+64
ПРАКТИЧНА НАСТАВА0+0+6/0+0+210 (блок 60)0+0+12/0+0+385 (блок 60)0+0+11/0+0+352 (блок 60)