Смерови

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

1. Машинство и обрада метала

2. Електротехника

3. Економија, право и администрација

4. Трговина, угоститељство и туризам


У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

1. Машинство и обрада метала:

2. Електротехника:

3. Економија, право и администрација