Обавештење о сменама за школску 2019/2020.год.

Родитељи Ученици

I СМЕНА

ОД  07,15 Ч.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: I,II, III И IV  РАЗРЕД

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА I  И   II РАЗРЕД

ТРГОВИНА I  И   II РАЗРЕД


II СМЕНА

ОД  13,30 Ч.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА: I, II, III И IV  РАЗРЕД

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА: III И IV РАЗРЕД

УПРАВА ШКОЛЕ