Школа

Техничка школа у Обреновцу постоји већ преко 90 година. Школа има 27 одељења, која похађа око 746 уеника. Број запослених је око 100.

Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије, решењем бр. 022-05-187/94-03 од 7. априла 1994. године, којим је утврђено да Школа испуњава услове , тада минималне у погледу школског простора, довољне у погледу опреме наставним средствима, потребног броја наставника, стручних сарадника и ученика. Уписана је у Регистар Окружног привредног суда у Београду под бројем Р1 -8953/95.

Школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете и културе у Обреновцу, с полувековном историјом, лепом традицијом и истакнутим местом у нашем школству она се може поносити својим доприносом нашој култури, науци, привреди.

Наши ученици постижу запажене резултате на регионалним и републичким такмичењима. Више пута су освајали неко од прва три места на Смотрама ученичких задруга, такмичењима образовних профила на градским и републичким такмичењима из историје, литерарним такмичењима.

Назив:  ТЕХНИЧКА  ШКОЛА
Адреса:  Краља  Петра  I бр.12, Обреновац
Телефон, факс :  (011)8721-178, ( 011)8720-489
Email : teh.skola.obr@gmail.com
Сајт:   www.tsobrenovac.edu.rs
Електронски часопис: https://casopistsobrenovac.wordpress.com
ФБ страница:    Tehnička škola Obrenovac
Пиб: 101214479
Матични бр.: 07094299

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛРАЗРЕДБР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМРЕШЕЊЕ 
Машински техничар за компјутерско конструисањеI- IV022-05-187/94-03 од 17.06.2003.Министарство просвете и спорта
Машински техничар мерне и регулационе техникеI- IV022-05-187/94-03 од 22.06.2007.Министарство просвете
Машински техничарI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Машински техничар моторних возилаI- IV022-05-187/94-03 од 01.09.1997.Министарство просвете
Могонски техничар машинске обрадеI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Погонски техничар-механичар за радне машинеI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Техничар машинске енергетикеI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Механичар термоенергетских постројењаI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
АутомеханичарI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
МашинбраварI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994Министарство просвете
ИнсталатерI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
АутолимарI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
ЛимарI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
БраварI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
МеталостругарI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
ЗаваривачI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Бравар-заваривачI – III 022-05-00187/94-03 од 11.09.2015.Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Оператер машинске обрадеI – III 022-05-187/94-03 од 08.06.2018.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛРАЗРЕДБР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМРЕШЕЊЕ 
Електротехничар рачунараI- IV022-05-187/94-03 од 22.06.2007.Министарство просвете
Електротехничар рачунараI- IV022-05-187/94-03 од 6.03.2020.  Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Електротехничар процесног управљањаI и II022-05-00187/94-03 од 20.10.2009.Министарство просвете
Електротехничар процесног управљањаIII и IV022-05-00187/94-03 од 22.12.2010.Министарство просвете
Електротехничар аутоматикеI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Електротехничар погонаI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.1994.Министарство просвете
Електротехничар енергетикеI- IV022-05-187/94-03 од 08.06.21994.Министарство просвете
Електромеханичар за  термичке и расхладне уређејеI022-05-187/94-03 од 17.06.2003.Министарство просвете и спорта
Електромеханичар за  термичке и расхладне уређејеII и III022-05-00187/94-03 oд 02.09.2016.Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Електромеханичар за машине и опремуI – III 022-05-187/94-03 од 03.12.2004.  Министарство просвете и спорта
Електромонтер мрежа  и постројењаI – III 022-05-187/94-03 од 22.06.2007.  Министарство просвете
Електромонтер мрежа  и постројењаI – III 022-05-187/94-03 од 6.03.2020.  Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛРАЗРЕДБР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМРЕШЕЊЕ 
Економски техничарI- IV022-05-187/94-03 од 26.12.2002.  Министарство просвете и спорта
Финансијски  администраторI- IV022-05-00187/94-03 од 25.03.2014.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛРАЗРЕДБР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМРЕШЕЊЕ 
ТрговацI – III 022-05-187/94-03 од 6.03.2020.  Министарство просвете, науке и технолошког развоја