РАСПОРЕД ИСПИТА – ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ– ЈУН 2019. год

Ванредни ученици Родитељи

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
04.06.2019. уторак 12:30 Енглески језик   С. Здравковић А.Ђерић З. Рајишић  
04.06.2019. уторак 12:30 Ликовна култура А.Бојчић Д. Новаковић Н. Кнежевић  
04.06.2019. уторак 12:30 Музичка уметност А.Бојчић Н. Кнежевић Д. Новаковић  
04.06.2019. уторак или 15:00 Физичко васпитање     С. Симић Д. Ђукић Б. Мићаловић Дом културе
06.06.2019. четвртак 09:00 Физичко васпитање С. Симић Д. Ђукић Б. Мићаловић Дом културе
05.06.2019. среда 12:30 Биологија М. Стевановић М. Урошевић О. Станојевић  
05.06.2019. среда 12:30 Физика М. Урошевић М. Стојановић О. Станојевић  

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
05.06.2019. среда 13:30 Рачуноводство писмени ( 1. и 3. разред) Б. Јевђеновић Б. Грађански  
05.06.2019. 13:30 Статистика писмени Љ. Нешковић  
05.06.2019. 13:30 Економика и организација предузећа  ( електротехника.) Ј. Бранковић  
07.06.2019. петак 13:30 Рачуноводство 1 раз. усмени Б. Грађански  
07.06.2019. 13:30 Рачуноводство 3 раз. усмени Б. Јевђеновић  
07.06.2019. 13:30 Статистика    усмени Љ. Нешковић  
07.06.2019. 13:30 Пословна економија Д. Петровић  
07.06.2019. 13:30 Основи економије З. Манић  
07.06.2019. 13:30 Финансијско пословање З. Манић  
07.06.2019. 13:30 Финансијско рачуноводствена обука Љ. Нешковић  

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
05.06.2019. среда 10:00 Механика–писмени 4. степен С. Карић  
07.06.2019. петак 13:30 Техничко цртање  (електро ) В.Вранеш  
07.06.2019. 13:30 Техничко цртање   Д. Арсеновић  
07.06.2019. 13:30 Испитивање машинских елемената Д. Арсеновић  
07.06.2019. 13:30 Конструисање М. Тешиновић  
07.06.2019. 13:30 Електротехнички материјали ( електро) В. Вранеш  
07.06.2019. 13:30 Термодинамика З. Петровић  
07.06.2019. 13:30 Технологија образовног профила  АМ М. Бранковић  
07.06.2019. 13:30 Механика 3. степен  ( усмени ) С. Карић  
07.06.2019. 13:30 Механика 4. степен усмени С. Карић  
07.06.2019. 13:30 Практична настава  2. Разред МТМРТ М. Перовић  
07.06.2019. 13:30 Техника мерења М. Бранковић  
07.06.2019. 13:30 Организација рада М. Бранковић  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
06.06.2019.четвртак 12:30 Основе електротехнике – писмени 4. степен  ЕР; ЕТПУ С. Ђоровић  
06.06.2019. 12:30 Електрична мерења С. Марјан  
06.06.2019. 12:30 Електроника С. Марјан  
06.06.2019. 12:30 Електроника 1 С. Марјан  
06.06.2019. 12:30 Електроника 2   ЕТА С. Ђоровић  
06.06.2019. 12:30 Примена рачунара у електротехници. Б. Аврам  
07.06.2019. петак 12:30 Основе електротехнике 4. степен  усмени С. Ђоровић  
07.06.2019. 12:30 Основе електротехнике 3. степен  усмени С. Марјан  
07.06.2019. 12:30 Практична настава 1.раз  ЕТПУ Д. Јанковић  
07.06.2019. 12:30 Практична настава 2.раз  ЕТПУ М. Петров  
07.06.2019. 12:30 Практична настава 2.раз  ЕР Д. Јанковић  
07.06.2019. 12:30 Практична настава 3.раз  ЕТПУ Д. Јанковић  
07.06.2019. 12:30 Електричне инсталације и осветљење С. Ђоровић  
07.06.2019. 12:30 Електротехнички материјали В. Вранеш  
07.06.2019. 12:30 Електроичне машине са испитивањем А. Галић  
07.06.2019. 12:30 Електричне машине са регулацијом ЕМП    
07.06.2019. 12:30 Ел. покретање А. Галић  
07.06.2019. 12:30 Енергетска електроника С. Ђоровић  
07.06.2019. 12:30 Управљање ЕМП    
07.06.2019. 12:30 Мерења у електроенергетици С. Марјан  
07.06.2019. 12:30 Електротермички уређаји    

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
10.06.2019. понедељак 11:00 Српски језик и књижевност писмени   А. Бојчић  
11.06.2019. уторак 13:30 Српски језик и књижевност усмени   А. Бојчић М. Лаиновић  
11.06.2019. уторак 13:30 Математика–писмени Р. Николић  
12.06.2019. среда 12:30 Математика – усмени С. Добросављевић Р. Николић Д. Пантелић  
12.06.2019. среда 12:30 Информатика С. Добросављевић Ј. Миленковић  
12.06.2019. 12:30 Пословна информатика Ј. Миленковић  
13.06.2019. четвртак 12:30 Версака настава-православни катихизис З. Мурић М. Павловић  
13.06.2019. 12:30 Устав и права грађана Н. Јоксимовић  
13.06.2019. 12:30 Право Н. Јоксимовић  
13.06.2019. 12:30 Грађанско васпитање М. Павловић  
13.06.2019. 13:30 Социологија Љ. Живановић С. Кеџић В. Шеварика  
13.06.2019. 13:30 Историја В. Шеварика М. Павловић С. Кеџић