Распоред блок наставе

РАСПОРЕД  БЛОК  НАСТАВЕ ЗА 2020/21. ГОДИНУ

ОДЕЉЕЊЕОБРАЗОВНИ ПРОФИЛВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕБрој сатиМЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
I8Бравар-заваривач12..-23. 4.2021.60Школска радионица
I7Оператер машинске обраде12..-23. 4.2021.60Школска радионица
II7Бравар-заваривач31.5.-11.6.2021.60Школска радионица
II6Оператер машинске обраде31.5.-11.6.2021.60Школска радионица
III7Оператер машинске обраде10.- 28. 5. 2021.90Школска радионица
III1Машински техничар мерне и регулационе технике8.-12.3.2021.30Школска радионица
IV1Машински техничар мерне и регулационе технике10.-21.5. 2021.60Школска радионица
II3Електротехничар рачунара12..-23. 4.2021.60Школска радионица
III 6Електромонтер мрежа и постројења10.- 28. 5. 2021.90Школска радионица
III2Електротехничар процесног управљања14-18.12.2020. 15.-19.3.2021.60Школска радионица
III3Електротехничар рачунара14-18.12.2020. 15.-19.3.2021.60Школска радионица
IV2Електротехничар процесног управљања21-25.12.2020. 10.-21.5. 2021.90Школска радионица
IV3Електротехничар рачунара21-25.12.2020. 10.-21.5. 2021.90Школска радионица
I5Трговац12..-23. 4.2021.60Школска радионица
II4Финансијски администратор7.-11.6.2021.30Школска радионица
II5Трговац31.5.-11.6.2021.60Школска радионица
III4Финансијски администратор12..-23. 4.2021.60Школска радионица
III5Трговац10.-21. 5. 2021.60Школска радионица
IV4Економски техничар10.-14. 5. 2021.30Школска радионица
IV5Финансијски администратор10.- 28. 5. 2021.90Школска радионица