Оператер машинске обраде

(30 ученика)-трогодишње образовање

Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алате и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама (нумерички струг, глодалица, бушилица и брусилица). Kористи и специјалне компјутерске програме за рад наведених нумеричких машина. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.

По завршетку школовања ученик је оспособљен да

-Припрема и изради делове на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
-Припрами и изради делове на CNC машинама (компјутерски управљане машине),
-Самостално управља  конвенционалним и CNC машинама,
-Самостално организује радно  место,
-Самостално мерењи и контролише изратке у производном процесу,
-Самостално примени мере заштите и безбедности на раду,
-Развије свест о сопственим вредностима и вредностима окружења.

Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно у школским радионицама. Током другог разреда 14 часова (два дана) , док је у  трећем разреду 21 час недељно (три дана). Реализација у предузећима биће могућа у случају дуалног образовања, односно заинтересованости привреде.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/7 Недељна/годишња нормаII /6 Недељна/годишња нормаIII /7 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1052/702/62
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК2/702/701/31
ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ2/702/702/62
МАТЕМАТИКА2/702/701/31
ИСТОРИЈА2/70  
РАЧУНАРСТВО  И  ИНФОРМАТИКА0+2/ 0+70  
ГЕОГРАФИЈА1/35  
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/35 
СОЦИОЛОГИЈА  СА  ПРАВИМА  ГРАЂАНА 1/35 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА1/351/351/31
Изборни предмети     1/35 ИЗАБРАНИ СПОРТ1/31 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   
ТЕХНИЧКО  ЦРТАЊЕ0+3/0+105  
МАШИНСКИ  МАТЕРИЈАЛИ2/70  
ТЕХНИЧКА  МЕХАНИКА3/105  
МАШИНСКИ  ЕЛЕМЕНТИ 3/105 
ТЕХНИЧКА  ФИЗИКА 2/70 
ТЕХНОЛОГИЈА  МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА*0+3/0+1050+3/0+1050+2/0+62
МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА**0+0+6/0+0+210 (60 блок)0+0+12/0+0+420 (60 блок)0+0+12/0+0/372 (30 блок)
ТЕХНОЛОГИЈА  МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА  0+2/0+62
МАШИНСКА ОБРАДА НА  НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ  МАШИНАМА**  0+0+6/0+0/186 (60 блок)