Одељењске старешине

СПИСАК  ОДЕЉЕЊА  И  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА

1/1 Машински техничар  мерне и регулационе технике МЛАДЕН  ТЕШИНОВИЋ
1/2 Електротехничар процесног управљања СНЕЖАНА ЂОРОВИЋ
1/3 Електротехничар рачунара СЛАЂАНА МАРЈАН
1/4 Финансијски администратор СНЕЖАНА СИМИЋ
1/5 Трговац ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (Е)
1/6 Електромонтер мрежа и постројења  (дуално) ГОРАН  ЈОВАНОВИЋ
1/7 Оператер машинске обраде ЉИЉАНА ЖИВАНОВИЋ (М)
2/1 Машински техничар мерне и регулационе технике САБИНА  ЗДРАВКОВИЋ
2/2 Електротехничар процесног управљања ДРАГАН  ЈАНКОВИЋ
2/3 Електротехничар рачунара РАДМИЛО  НИКОЛИЋ
2/4 Економски техничар ДАНИЕЛА  ПЕТРОВИЋ
2/5 Финансијски администратор БИЉАНА  Г. СТЕФАНОВИЋ
2/6 Електромеханичар за машине и опрему; Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје МЛАДЕНА  УРОШЕВИЋ
2/7 Бравар-заваривач   (дуално) ДРАГАН  АРСЕНОВИЋ
2/8 Машинбравар ЗОРАНА  МУРИЋ
3/1 Машински техничар мерне и регулационе технике НАДА  КОВАЧЕВИЋ
3/2 Електротехничар процесног управљања ВЕРИЦА  ШЕВАРИКА
3/3 Електротехничар рачунара ДАНИЦА  КАЊЕВАЦ
3/4 Економски техничар ДАНИЈЕЛА  ЂУРЂЕВИЋ
3/5 Финансијски администратор СЛАВИЦА  ДОБРОСАВЉЕВИЋ
3/6 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје; Електромеханичар за машине и опрему ДРАГАНА ПАНТЕЛИЋ
3/7 Бравар-заваривач    (дуално) Радисав Вилотић  
3/8 Аутомеханичар; Инсталатер ДРАГАНА ТОНЧИЋ ЂУКИЋ
4/1 Машински техничар за компјутерско конструисање СВЕТЛАНА  КАРИЋ
4/2 Машински техничар мерне и регулационе технике ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (М)
4/3 Електротехничар процесног управљања ИВАНА  БОГИЋЕВИЋ
4/4 Електротехничар рачунара СНЕЖАНА  ХАЏИЋ
4/5 Економски техничар ЈЕЛЕНА  БРАНКОВИЋ
4/6 Финансијски администратор ЉИЉАНА НЕШКОВИЋ