МИСИЈА и ВИЗИЈА

~МИСИЈА~

Сврха постојања и рада наше школе јесте стручно оспособљавање ученика, стицање знања из опште културе, подстицање и пружање могућности да  ученик открије и развије личне потенцијале, као и стицање и развијање позитивних социјалних вештина које ће омогућити лакше сналажење у условима честих промена

.

~ВИЗИЈА ~Желимо да наша школа буде препознатљива по томе што пружа:

Добре услове за стицање квалитетних и применљивих знања и вештина ( Формирамо добре стручњаке у својим областима)
Добре  услове за рзвој личних потенцијала ученика , не само оних везаних за струку (Формирамо личности које добро познају своје могућности и знају да их искористе на најбољи могући начин)
Подршку у развоју отворености за прихватање новина  и прилагодљивости на брзе промене у савременом животу