Матурски испити вандредни ученици

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА, МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА –  ВАНРЕДНИ –   СЕПТЕМБАР    2020

ДАТУМВРЕМЕНАСТАВНИ ПРЕДМЕТКОМИСИЈАНапомена
11. 9. 2020. Петак10:30 -13:30      Српски језик и књижевностМ.ЛаиновићПисмени испит
ДАТУМВРЕМЕИЗБОРНИ ПРЕДМЕТКОМИСИЈАНапомена
14. 9. 2020 Понедељак11:30Електрична вуча и вучна средстваС. Ђоровић
А. Галић
П. Тепавац
ЕТЕМП
14. 9. 2020. Понедељак15:30Испитивање машинских конструкцијаЗ. Петровић
Д.Арсеновић
С. Карић
МТКК
14. 9. 2020. Понедељак13:00МаркетингБ.Јевђеновић
Ј. Бранковић
Д. Петровић
ЕТ
ДАТУМВРЕМЕМАТУРСКИ ИСПИТКОМИСИЈАНапомена
15. 9. 2020. Уторак11.30Електромоторни погонА. Галић
С. Ђоровић
Б. Аврам
ЕТЕМП
15. 9. 2020. Уторак13:00Моделирање машинских елемената и конструкцијаЗ. Петровић
В. Вранеш
Н.Ковачевић
МТКК
15. 9. 2020. Уторак13:00Рачуноводство Д. Петровић
Б.Јевђеновић
Љ.Нешковић
ЕТ
ДАТУМВРЕМЕЗАВРШНИ ИСПИТКОМИСИЈА.
14. 9. 2020. Понедељак11:00Практична наставаД. Јанковић
М. Петров
С. Марјан
ЕМТРУ
14. 9. 2020. Понедељак13:00Практична наставаР. Вилотић
М. Перовић
М. Сердар
АУТ