Машинство и обрада метала

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

(IV степен образовања)

(III степен образовања)


У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације и завршетак започетог школовања, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

(IV степен образовања)

(III степен образовања)