Машински техничар за компјутерско конструисање

(30 ученика) четворогодишње образовање IV разред

        Ученици раде прорачуне и конструисање машинских елемената, склопова и конструкција. Тако развијају смисао за тачност, прецизност, естетски изглед и еколошки приступ конструисању елемената и склопова.

        Оспособљавају се да ове задатке решавају коришћењем рачунара, употребом програма опште намене и специјализованих програма  (MS Office, CreoParametric, и др.).  Успешно израђује 3D моделе и техничку документацију.