Инсталатер

(15 ученика) трогодишње образовање

            Ученици се током школовања обучавају и оспособљавају за обављање послова постављања водоводних, канализационих, гасних инсталација. Раде по одговарајућим технолошким поступцима уз коришћење алата, машина, мерних прибора и инструмената.

            За послове инсталатера потребна је креативност, прецизност, спретност и рационалност у раду. Могућност запошљавања је у машинској, грађевинској индустрији и малој привреди.