Електротехничар рачунара

(30 ученика)-четворогодишње образовање

Образовни профил Електротехничар рачунара је најатрактивнији профил у нашој школи. Након завршетка школовања ученици су оспособљени за проверавање исправности компоненти рачунара, дијагностификовање квара одређене компоненте, склапање и расклапање рачунара, познавање архитектуре рачунарског система и принципа рада сваке њене компоненте, инсталације различитих оперативних система, подешавања интернета, умрежавање рачунара, инсталације антивирус програма, коришћење услужних програма, инсталације  и одржавање апликативних програма, као и програмирање апликативних програма, програмирање видео игрица и рад са базама података, познавање архитектуре и програмирање PLC контролера.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/3 Недељна/годишња нормаII /3 Недељна/годишња нормаIII /3 Недељна/годишња нормаIV /3 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1113/1023/1023/96
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК2/742/682/682/64
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/742/682/682/64
МАТЕМАТИКА3/1113/1023/1024/128
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+74   
ИСТОРИЈА2/74   
ГЕОГРАФИЈА 2/68  
ЛИКОВНА КУЛТУРА1/37   
БИОЛОГИЈА2/74   
СОЦИОЛОГИЈА    
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА   1/32
ФИЛОЗОФИЈА   2/64
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА  НАСТАВА1/371/341/341/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИIIIIIIIV
ФИЗИКА2/742/68  
 ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ3+1/111+372+1/68+34  
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА0+2/0+74   
УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА2/74   
РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР 0+2/0+68  (блок 12)  
ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/68+342+1/68+34 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ 0+2/0+680+2/0+68 
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 0+3/0+102 (блок 30)0+3/0+102 (блок 18) 
ПРОГРАМИРАЊЕ 0+2/0+68 (блок 18)0+2/0+68 (блок 24)2+2/64+64 (блок 30)
МИКРОКОНТРОЛЕРИ И МИКРОРАЧУНАРИ  1+2/34/68 (блок 30) 
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ  2+1/68/34 (блок 18) 
РАЧУНАРСКА ЛОГИКА  2+1/68/34 
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА   2/64
РАЧУНАРИ   3+2/96+64 (блок 30)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА* ИЗБОРНИ  2/68 
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ   2+1/66+32
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА   3+1/96+32 (блок 30)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА2/742/68 (блок 30)