Електротехничар процесног управљања

(30 ученика)– четворогодишње образовање

Образовни профил Електротехничар процесног управљања представља синтезу више  дисциплина  електротехнике, као што су енергетика, аутоматика и електроника. Због тога је овај образовни профил веома перспективно занимање јер обухвата материју која се константно развија и усавршава.

Смер обухвата следеће области: Електронику и Енергетску електронику, Електричне машине, Електричне инсталације, Елементе аутоматизације, Микроконтролере, Управљање електричним погонима, Програмабилне логичке контролере, Електрична мерења, Примену рачунара у електротехници, Рачунарско управљање и програмирање.   Овај образовни профил представља одличну прилику за амбициозне ученике који желе да стекну најновија сазнања из наведених области, али и за ученике који озбиљно размишљају о даљем школовању.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/2 Недељна/годишња нормаII /2 Недељна/годишња нормаIII /2 Недељна/годишња нормаIV /2 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1113/1113/1053/96
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК2/742/742/702/64
ИСТОРИЈА2/742/74  
ГЕОГРАФИЈА2/74   
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ1/37   
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1/37  
СОЦИОЛОГИЈА  2/70 
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА   1/32
ФИЛОЗОФИЈА   2/64
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/742/742/702/64
МАТЕМАТИКА4/1484/1484/1404/128
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+74   
ФИЗИКА2/742/74  
ХЕМИЈА2/74   
БИОЛОГИЈА2/74   
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА  НАСТАВА1/371/371/361/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ    
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ3+1/111+373/111  
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ0+2/0+74   
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 1/37  
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ 2/74  
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА 1+1/37+37  
ЕЛЕКТРОНИКА  2+1/74+37  
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ  2+1/70+35 
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА         2+1/       70+35 
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА   2/64
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ 3/111  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ  3+1/105+352+1/64+32
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ  2/70 
МИКРОКОНТРОЛЕРИ  2+2/70+70 
ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ   3+1/96+32 (30 БЛОК)
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ   3+1/96+32 (30 БЛОК)
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ   2+2/64+64 (30 БЛОК)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА0+0+2/0+0+740+0+2/0+0+740+0+2/0+0+70 (60 БЛОК)