Електромеханичар за термичке и расхладне уређеје

(15 ученика) – трогодишње образовање

       У оквиру овог образовног профила припремају се и оспособљавају за будући посао механичари за монтажу, одржавање и поправке расхладних, термичких и клима уређаја.