ЕЛЕКТРИЧАР – ДУАЛНО

(15 ученика)-трогодишње образовање

По завршетку школовања, електромонтер мрежа и постројења ће бити обучен да:

  • Самостално изводе електроинсталатерске радове
  • Поправљају кућне електроуређаје
  • Одржавају индустријску електроопрему

Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.

Ученици ће након школовања бити у могућности и започињања сопственог посла.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/6 Недељна/годишња нормаII Недељна/годишња нормаIII Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1112/702/62
СТРАНИ ЈЕЗИК2/742/701/31
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/742/702/62
МАТЕМАТИКА2/742/701/31
ИСТОРИЈА2/74  
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+74  
ГЕОГРАФИЈА1/37  
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/35 
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  1/31
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/  ВЕРСКА НАСТАВА    (изборни предмет)1/371/351/31
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ   1/35 
СТРУЧНИ   ПРЕДМЕТИI/6 Недељна/годишња нормаII Недељна/годишња нормаIII Недељна/годишња норма
ФИЗИКА2/74  
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/74  
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ0+1/0+37  
ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА0+0+6/0+0+222  
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ3+1/111/372/70 
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/70+35 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ2/742/702/62
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ 2/70 
ЕЛЕКТРОПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ  2/62
ПРЕДУЗЕТНИШТВО  0+1/0+31
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+12/0+0+420 (60 блок)0+0+18/0+0+558 (60 блок)