Трговац

(30 ученика) –трогодишње образовање

Продаје различите врсте робе. Kупце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе. Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар. Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Трговац може радити као продавац.

Бави се пласирањем производа на одговарајућем тржишту, успоствља контакте са потенцијалним муштеријама и презентује производ у најбољем светлу и повољним условима за купопродају.

Вештине које су неопходне код овог заната јесу елоквентност, а поред тога и позитивне карактерне особине, љубазност, искреност и остали фини манири.

Продавац (трговац) мора да има сигуран и одлучан став и да уме да освоји поверење потенцијалне муштерије у што краћем временском року. Продавац раздужује и задужује робу и сортира је приликом преузимања. Особа која се бави овим послом води рачуна о складиштењу робе као и њеној испоруци. Овај посао захтева константну покретљивост, а пожељна је и одређена физичка спремност.