Распоред блок наставе

РАСПОРЕД  БЛОК  НАСТАВЕ ЗА 2018/19. ГОДИНУ

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
I7 Оператер машинске обраде 27.05.-07.06. 2019. Школска радионица
II7 Бравар-заваривач 27.05.-07.06. 2019. разна предузећа
III1 Машински техничар мерне и регулационе технике 11-15.03. 2019. ТЕНТ
III8 Аутомеханичар Инсталатер 06-17.05.2019. разна предузећа
III7 Бравар-заваривач 19.04.-17.05.2019. разна предузећа
IV1 Машински техничар за компјутерско конструисање 06-17.05.2019. Школа (школски кабинет)
IV2 Машински техничар мерне и регулационе технике 06-17.05.2019. ТЕНТ
II6 Електро мех. за машине и опрему Електро мех. за расх. и тер. уре. 12-25.04.2019. ТЕНТ разна предузећа
III2 Електротехничар процесног управљања 03-07.12.2018. 11-15.03.2019. ТЕНТ
III3 Електротехничар рачунара 03-07.12.2018. 11-15.03.2019. Школа (школски кабинети)
III6 Електро мах. за машине и опрему Електро мех. за расх. уређаје 17-21.12.2018. 06-17.05.2019. Предузећа ТЕНТ
IV3 Електротехничар процесног управљања 19-23.11.2018. 25-29.03.2019. 06-10.05.2019. ТЕНТ школа
IV4 Електротехничар рачунара 19-23.11.2018. 25-29.03.2019. 06-10.05.2019. технички сервиси школа
I5 Трговац 27.05.-07.06. 2019. Школа (школски кабинети)
II4 Економски техничар 27-31.05.2019. школа
II5 Финансиски администратор 27-31.05.2019. школа
III4 Економски техничар 13-17.05.2019. разна предузећа
III5 Финансиски администратор 20-31.05.2019. разна предузећа
IV5 Економски техничар 8-12.04.2019. разна предузећа
IV6 Финансиски администратор 25.03-12,04.2019 разна предузећа