Електротехника

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: (IV степен образовања) електротехничар рачунара – IV степен електротехничар процесног управљања – IV степен (III степен образовања) електромеханичар за  термичке и расхладне уређеје електромеханичар за машине и опрему електромонтерЕЛЕКТРИЧАР  (ДУАЛНО) У процесу ванредног школовања, односно преквалификације,...

Машинство и обрада метала

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:М машински техничар за компјутерско конструисање – IV степен (четврти разред)машински техничар мерне и регулационе технике – IV степен (од првог до четвртог разреда)аутомеханичар – III степен (у трећем разреду)машинбравар – III степен (први и други разред)инсталатер...

Економија, право и администрација

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: економски техничар – I V степен (у другом, трећем и  четвртом разреду)финансијски администратор (нови профил од шк 2014/15) – IV степен (од првог до четвртог разреда) У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације, полазници се могу...

Трговина, угоститељство и туризам

У ову групу спадају послови у трговини, угоститељству и туризму. Ради се у трговачким кућама и представништвима, у продавницама, у туристичким агенцијама, хотелима, ресторанима итд. Шта је важно за рад? За рад у трговини, угоститељству и туризму важно је сналажење са речима и бројевима, љубазност, друштвеност, услужност, стрпљивост са људима....

Друштвене мреже

Пријатељи школе

Заједница школа

Министарство

Корисни сајтови