Електротехника

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: електротехничар рачунара – IV степен електротехничар процесног управљања – IV степен електромеханичар за  термичке и расхладне уређеје електромеханичар за машине и опрему – III степен електромонтер У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације, полазници се могу...

Машинство и обрада метала

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:М машински техничар за компјутерско конструисање – IV степен (четврти разред)машински техничар мерне и регулационе технике – IV степен (од првог до четвртог разреда)аутомеханичар – III степен (у трећем разреду)машинбравар – III степен (први и други разред)инсталатер...

Економија, право и администрација

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години: економски техничар – I V степен (у другом, трећем и  четвртом разреду)финансијски администратор (нови профил од шк 2014/15) – IV степен (од првог до четвртог разреда) У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације, полазници се могу...

Трговина, угоститељство и туризам

У ову групу спадају послови у трговини, угоститељству и туризму. Ради се у трговачким кућама и представништвима, у продавницама, у туристичким агенцијама, хотелима, ресторанима итд. Шта је важно за рад? За рад у трговини, угоститељству и туризму важно је сналажење са речима и бројевима, љубазност, друштвеност, услужност, стрпљивост са људима....

Распоред наставе

Распоред емитовања образовних садржаја

Ово веб-место установљено је са намером да пружи подршку ученицима, наставницима и родитељима и допринесе превазилажењу тренутне кризне ситуације. Овде вас очекују правовремене информације о распореду емитовања образовних садржаја и другим релевантним иницијативама које доприносе остваривању предвиђених исхода наставе и учења.

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ

Вести

Друштвене мреже

Пријатељи школе

Заједница школа

Министарство

Корисни сајтови