Оператер машинске обраде

(30 ученика)-трогодишње образовање

Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алате и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама (нумерички струг, глодалица, бушилица и брусилица). Kористи и специјалне компјутерске програме за рад наведених нумеричких машина. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.

По завршетку школовања ученик је оспособљен да

-Припрема и изради делове на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
-Припрами и изради делове на CNC машинама (компјутерски управљане машине),
-Самостално управља  конвенционалним и CNC машинама,
-Самостално организује радно  место,
-Самостално мерењи и контролише изратке у производном процесу,
-Самостално примени мере заштите и безбедности на раду,
-Развије свест о сопственим вредностима и вредностима окружења.

Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно у школским радионицама. Током другог разреда 14 часова (два дана) , док је у  трећем разреду 21 час недељно (три дана). Реализација у предузећима биће могућа у случају дуалног образовања, односно заинтересованости привреде.