Матурски испити вандредни ученици

ОРЕД ПОЛАГАЊА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА, МАТУРСКOГ  И ЗАВРШНOГ  ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ       јануарски рок 2019/2020

ДАТУМ ВРЕМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА Напомена Бр.учионице
24. 02. 2020.   15:00          Српски језик и књижевност М. Лаиновић Писмени испит -уч бр 4
ДАТУМ ВРЕМЕ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА Бр. уч.-образовни профил
25.02. 2020. 09:50 Испитивање машинских  конструкција З. Петровић Д. Арсеновић В. Вранеш  3- Машински техничар за компјутерско конструисање  
 25.02. 2020. 09:50 Управљачки системи у термоенергетици В. Вранеш З. Петровић Д. Арсеновић 2-Машински техничар мерне и регулационе технике
25.02. 2020. 13:00 Електрични погон дизалица и лифтова Д.Јанковић А. Галић П. Тепавац 1-Електротехничар погона
25.02. 2020.  13:00             Пословна економија Б. Грађанскин Стефановић З. Манић З. Петровић 1-Економски техничар
ДАТУМ ВРЕМЕ МАТУРСКИ ИСПИТ КОМИСИЈА Бр. уч.-образовни профил
26.02. 2020. 11:40 Моделирање машинских елемената и конструкција З. Петровић В. Вранеш Н. Ковачевић  3- Машински техничар за компјутерско конструисање  
26.02. 2020 13:30 Практична настава З. Петровић М. Сердар Р. Вилотић 2-Машински техничар мерне и регулационе технике
 26.02. 2020 12:30 Електромоторни погон А. Галић С. Ђоровић Д.Јанковић 1-Електротехничар погона
26.02. 2020 13:30 Рачуноводство Д. Петровић Б. Јевђеновић Б. Грађанскин Стефановић 1-Економски техничар
ДАТУМ ВРЕМЕ ЗАВРШНИ  ИСПИТ КОМИСИЈА Бр. уч.-образовни профил
26.02. 2020 12:30   А. Галић М. Петров Д.Јанковић 1-Електромеханичар за машине и опрему
26.02. 2020 13:30   Р. Вилотић З. Лукић М.Сердар 1-Бравар