Матурски испит

Наставни предметПредметни наставникТема матурског рада
Практична наставаМилан Сердар1. Мерење протока свеже паре.
2. Мерење нивоа воде у напојном резервоару.
3. Мерење протока напојне воде.
4. Мерење притиска димног гаса у ложишту.
5. Мерење нивоа воде у стартној флаши.
6. Мерење релативног издужења турбине, CVP.
7. Мерење релативног издужењатурбине CSP.
8. Мерење релативног издужења турбине, CNP.
9. Мерење аксијалног померања ротора турбине.
10. Мерење апсолутног издужења турбине.
11. Мерење брзине додавача и трака.
12. Мерење брзине млина.
13. Управљање и сигнализација ротационим загрејачем ваздуха (Luvo)
14. Управљање и сигнализација вентилатором свежег ваздуха.
15. Управљање и сигнализација вентилатором димног гаса.
16. Регулација брзине додавача.
17. Регулација температуре примарног ваздуха.
18. Регулација притиска мазута на линији ниског притиска.
19. Регулација притиска мазута на линији високог притиска.
20. Регулација подпритиска у ложишта (VDG)
21. Мерење проводљивости напојне воде.
22. Мерење проводљивости свеже паре.
23. Мерење температуре воде у напојном резервоару.
24. Мерење температуре лежаја VDG-а
25. Мерење температуре лежаја Luva.
26. Мерење температуре лежаја VSV-а.
27. Мерење температуре мазута пред котлом.
28. Пнеуматска регулација горионика мазута.
29. Локална мерења на млинском кругу.
30. Локална мерења на систему мазутног постројења.
31. Регулација фојта напојне пумпе.
32. Опис и улога заптивне паре и регулација притиска и температуре.
33. Регулација температуре уља (AMOT вентила)