Испитни рокови

РАСПОРЕД ИСПИТА – ВАНРЕДНИ – ЈАНУАР 2020. год

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
14.1.2020. уторак 15:00 Математика–писмени Р. Николић С. Хаџић С.Добросављевић  
15.1.2020. среда 15:00 Српски језик и књижевност писмени   А. Бојчић М. Лаиновић    
16.1.2020. четвртак 12:00 Математика – усмени Р. Николић С. Хаџић С.Добросављевић  
17.1.2020. петак 14:00 Српски језик и књижевност усмени   А. Бојчић М. Лаиновић    

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
17.01.2020. петак 12,30 Механика 2 – писмени С. Карић  
21.1.2020. уторак 12:30 Технилогија образовног профила БР Б. Милосављевић  
21.1.2020. 12:30 Машинске конструкције МТМРМ    
21.1.2020. 12:30 Испитивање машинских контрукција Д. Арсеновић  
21.1.2020. 12:30 Конструисање Д. Арсеновић  
21.1.2020. 12:30 Моделирање машинских елемената В. Вранеш  
21.1.2020. 12:30 Техничко цртање са нац. геоме.електро В. Вранеш  
21.1.2020. 12:30 Хидраулика и пнеуматика З. Петровић  
21.1.2020. 12:30 Аутоматизација производње С. Карић  
21.1.2020. 12:30 Практична настава МТМРТ 1. разред М. Перовић  
21.1.2020. 12:30 Практична настава МБ 3. разред З. Лукић  
21.1.2020. 12:30 Практична настава БР 3. разред З. Лукић  
21.1.2020. 12:30 Основе машинства – електро ЕТЕМП Р. Вилотић  
21.1.2020. 12,30 Машински елементи С. Карић  
21.1.2020.   Механика 2- усмени С. Карић  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
21.1.2020. уторак 12:30 Основе електротехнике – писмени 4. степен  ЕР; ЕТПУ С. Ђоровић  
21.1.2020. 13:30 Електрична мерења С. Марјан  
21.1.2020. 13:30 Електроника 1 С. Марјан  
21.1.2020. 13:30 Електроника 2 С. Марјан  
21.1.2020. 13:30 Мерења у електроенергетици С. Марјан  
21.1.2020. 13:30 Дигитална електроника Б. Тепавац  
21.1.2020. 13:30 Електротехнички материјали В. Вранеш  
21.1.2020. 13:30 Основе аутоматског управљања А. Галић  
21.1.2020. 13:30 Основе аутоматизације А. Галић  
21.1.2020. 13:30 Програмабилни и логички контролери Тепавац  
21.1.2020. 13:30 Практична настава 1.раз  ЕТР С. Марјан  
21.1.2020. 13:30 Практична настава 3.раз  ЕТЕМП М. Петров  
21.1.2020. 13:30 Ел. покретање А. Галић  
21.1.2020. 13:30 Микроконтролери Б. Аврам  
22.1.2020. среда 13:30 Основе електротехнике 4. степен  усмени ЕТПУ, ЕТР С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Електричне инсталације и осветљење С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Мерења у електроници С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Електроенергетика С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Производња и пренос електрич. енергије С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Електротехника С. Марјан  
22.1.2020. 13:30 Енергетска електроника С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Практична настава 1.раз  ЕТПУ Д. Јанковић  
22.1.2020. 13:30 Практична настава 2.раз  ЕТПУ М. Петров  
22.1.2020. 13:30 Електроника 2   ЕТА С. Ђоровић  
22.1.2020. 13:30 Електроичне машине са испитивањем А. Галић  
22.1.2020. 13:30 Примена рачунара у електротехници. Б. Аврам  
22.1.2020. 13:30 Програмирање Б. Аврам  

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
21.1.2020. уторак 13:30 Рачуноводство писмени   Б. Јевђеновић  
21.1.2020. 13:30 Пословна економија    
21.1.2020. 13:30 Финансијско пословање    
22.1.2020. среда 13:30 Статистика писмени Љ. Нешковић  
22.1.2020. 13:30 Монетарна економија    
22.1.2020. 13:30 Економика и организација предузећа З. Петровић  
22.1.2020. 13:30 Рачуноводство 3 раз. усмени Б. Јевђеновић  
22.1.2020. 13:30 Ревизија З. Манић  
23.1.2020. четвртак 13:30 Пословна економија Д. Петровић  
23.1.2020. 13:30 Маркетинг Б. Грађански  
23.1.2020. 13:30 Статистика    усмени Љ. Нешковић З. Манић  

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ (Усмени део)

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
         
23.1.2020. четвртак 12:30 Устав и права грађана Н. Јоксимовић М. Павловић  
23.1.2020. четвртак 13:00 Социологија С. Кеџић Љ. Живановић или (Ж. Милосављевић) В. Шеварика  
23.1.2020. четвртак 15:00 Енглески језик С. Здравковић А. Ђерић  
24.1.2020. петак 13:00 Географија С. Јовићевић В. Шеварика М. Павловић  
28.1.2020. уторак 9:00 Физичко васпитање С. Симић Д. Тончић Дом културе
29.1.2020. среда 14:15 Биологија М. Урошевић  
29.1.2020. 14:15 Хемија О. Станојевић  
29.1.2020. 15:30 Физика М. Стевановић  
29.1.2020. 13:30 Версака настава-православни катихизис З. Мурић  
29.1.2020. 13:30 Грађанско васпитање М. Павловић  
29.1.2020. 13:30 Филозофија М. Павловић