Испитни рокови

РАСПОРЕД ИСПИТА – ВАНРЕДНИ – НОВЕМБАР 2019. год

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
5.11.2019. уторак 15:00 Математика–писмени С. Хаџић    
6.11.2019. среда 13:30 Српски језик и књижевност писмени   А. Бојчић  
7.11.2019. четвртак 12:00 Математика – усмени Р. Николић С. Хаџић С.Добросављевић  
8.11.2019. петак 14:00 Српски језик и књижевност усмени   А. Бојчић М. Лаиновић    
8.11.2019. петак 14:00 Ликовна култура А. Бојчић М. Лаиновић Д. Новаковић  

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
8.11.2019. петак 12:30 Механика–писмени 4. степен С. Карић  
12.11.2019. уторак 12:30 Механика 4. степен усмени С. Карић  
12.11.2019. 12:30 Технилогија обраде Б. Милосављевић  
12.11.2019. 12:30 Машински елементи Д. Арсеновић  
12.11.2019. 12:30 Испитивање машинских контрукција Д. Арсеновић  
12.11.2019. 12:30 Хидраулика и пнеуматика З. Петровић  
12.11.2019. 12:30 Управљачки системи у термоенергетици З. Петровић  
12.11.2019. 12:30 Дигитални системи и процесни рачунари Н. Ковачевић  
12.11.2019. 12:30 Аутоматско управљање М. Бранковић  
12.11.2019. 12:30 Практична настава М. Сердар  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
12.11.2019. уторак 12:30 Основе електротехнике – писмени 4. степен  ЕР; ЕТПУ С. Ђоровић  
12.11.2019. 13:30 Електрична мерења С. Марјан
12.11.2019. 13:30 Електроника 1 С. Марјан  
12.11.2019. 13:30 Основе електротехнике – машинство С. Марјан  
12.11.2019. 13:30 Електроника С. Марјан  
12.11.2019. 13:30 Мерења у електроенергетици С. Марјан  
12.11.2019. 13:30 Дигитална електроника    
12.11.2019. 13:30 Електротехнички материјали В. Вранеш  
12.11.2019. 13:30 Електроичне машине са испитивањем А. Галић  
12.11.2019. 13:30 Примена рачунара у електротехници. Б. Аврам  
12.11.2019. 13:30 Рачунари    
12.11.2019. 13:30 Програмабилни и логички контролери Тепавац  
12.11.2019. 13:30 Практична настава 1.раз  ЕТПУ Д. Јанковић  
12.11.2019. 13:30 Практична настава 1.раз  ЕТР С. Марјан  
    Практична настава 4.раз  ЕТЕМП М. Петров  
12.11.2019. 13:30 Ел. покретање А. Галић  
12.11.2019. 13:30 Микроконтролери    
12.11.2019. 13:30 Рачунарска графика и мултимедија    
13.11.2019. среда 13:30 Основе електротехнике 4. степен  усмени ЕТПУ, ЕТР С. Ђоровић  
13.11.2019. 13:30 Електричне инсталације и осветљење С. Ђоровић  
13.11.2019. 13:30 Електричне инсталације С. Ђоровић  
13.11.2019. 13:30 Енергетска електроника С. Ђоровић  
13.11.2019. 13:30 Практична настава 1.раз  ЕТПУ Д. Јанковић  
13.11.2019. 13:30 Практична настава 2.раз  ЕТПУ М. Петров  
13.11.2019. 13:30 Електроника 2   ЕТА С. Ђоровић  
13.11.2019. 13:30 Управљање ЕМП А. Галић  
13.11.2019. 13:30 Електрична вуча А. Галић  

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
12.11.2019. уторак 13:30 Рачуноводство писмени ( 3. разред) Б. Јевђеновић Б. Грађански  
13.11.2019. среда 13:30 Статистика писмени Љ. Нешковић  
13.11.2019. 13:30 Економика и организација предузећа З. Петровић  
13.11.2019. 13:30 Рачуноводство 3 раз. усмени    
13.11.2019. 13:30 Финансијско пословање З. Манић  
13.11.2019. 13:30 Ревизија    
14.11.2019. четвртак   Пословна информатика Ј. Миленковић З. Манић  
14.11.2019. 13:30 Статистика    усмени Љ. Нешковић З. Манић  

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ (Усмени део)

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
         
14.11.2019. 12:30 Устав и права грађана Н. Јоксимовић М. Павловић  
14.11.2019. четвртак 12:30 Историја Ж. Милосављевић В. Шеварика С. Кеџић  
14.11.2019. четвртак 13:00 Социологија С. Кеџић Љ. Живановић или (Ж. Милосављевић) В. Шеварика  
14.11.2019. четвртак 15:00 Енглески језик С. Здравковић А. Ђерић  
15.11.2019. петак 13:00 Географија С. Јовићевић В. Шеварика М. Павловић  
19.11.2019. уторак 9:00 Физичко васпитање С. Симић Д. Тончић Дом културе
20.11.2019. среда 15:30 Хемија О. Станојевић  
20.11.2019. 15:30 Физика М. Стевановић  
20.11.2019. 13:30 Версака настава-православни катихизис З. Мурић  
20.11.2019. 13:30 Грађанско васпитање М. Павловић  
20.11.2019. 13:30 Филозофија М. Павловић  
22.11.2019. петак 13:15 Музичка уметност Н. Кнежевић С.Здравковић Д. Илић