Електротехничар рачунара

(30 ученика)-четворогодишње образовање

Образовни профил Електротехничар рачунара је најатрактивнији профил у нашој школи. Након завршетка школовања ученици су оспособљени за проверавање исправности компоненти рачунара, дијагностификовање квара одређене компоненте, склапање и расклапање рачунара, познавање архитектуре рачунарског система и принципа рада сваке њене компоненте, инсталације различитих оперативних система, подешавања интернета, умрежавање рачунара, инсталације антивирус програма, коришћење услужних програма, инсталације  и одржавање апликативних програма, као и програмирање апликативних програма, програмирање видео игрица и рад са базама података, познавање архитектуре и програмирање PLC контролера.