Електротехничар процесног управљања

(30 ученика)– четворогодишње образовање

Образовни профил Електротехничар процесног управљања представља синтезу више  дисциплина  електротехнике, као што су енергетика, аутоматика и електроника. Због тога је овај образовни профил веома перспективно занимање јер обухвата материју која се константно развија и усавршава.

Смер обухвата следеће области: Електронику и Енергетску електронику, Електричне машине, Електричне инсталације, Елементе аутоматизације, Микроконтролере, Управљање електричним погонима, Програмабилне логичке контролере, Електрична мерења, Примену рачунара у електротехници, Рачунарско управљање и програмирање.   Овај образовни профил представља одличну прилику за амбициозне ученике који желе да стекну најновија сазнања из наведених области, али и за ученике који озбиљно размишљају о даљем школовању.