ЕЛЕКТРИЧАР – ДУАЛНО

(15 ученика)-трогодишње образовање

По завршетку школовања, електромонтер мрежа и постројења ће бити обучен да:

  • Самостално изводе електроинсталатерске радове
  • Поправљају кућне електроуређаје
  • Одржавају индустријску електроопрему

Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.

Ученици ће након школовања бити у могућности и започињања сопственог посла.