Економија, право и администрација

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:


У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

(IV степен образовања)